“บอกเล่า-9-ศพ”

 

           

12 DIRECTORS - 9 FEARS - 80 MINUTE - 1 STORY
แพลน ซี พานิช เสนอ
12 ผู้กำกับ 9 ความสยอง 80 นาที 1 เรื่องราว
  
“บอก-เล่า-9-ศพ” 
กำหนดเข้าโรง     ในวันที่ 13 กันยายน 2555
นำแสดงโดย :     นิว  -  ปทิตตา  อัธยาตมวิทยา,
เจได  -  เศรษฐศิษฎ์  ลิ้มกษิดิ์เดช , เอ็กซ์  -  ฐิติ  เวชบุล  (X Surround)
เรื่องโดย :    ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล,  โอลิเวอร์  วูลฟ์สัน, รพีพิมล ไชยเสนะ,            พิรุณ อนุสุริยา, อดิเรก โพธิ์ทอง, ศิริพล ปราสาททอง
บทภาพยนตร์   :             รพีพิมล ไชยเสนะ
อำนวยการสร้างโดย         มนณสิช   ธาดาอำนวยชัย, ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล
ควบคุมการผลิตโดย   :     ดุลยสิทธิ์   นิยมกุล
กำกับภาพยนตร์ โดย  :  รพีพิมล ไชยเสนะ,  ดิษพงษ์  สัมป์ตตะวนิช,       พิทักษ์  เรืองโรจน์สิน,  พิรุณ อนุสุริยา,  เสรีย์  หล้าชนบท , สุทัศน์  ภาวิไลรัตน์, อดิเรก โพธิ์ทอง,   ศิริพล ปราสาททอง,   ณัฎฐ์ธร   กังวานไกล,                      ธัญญวรรณ  เหมพนม  ,  เกียรติศักดิ์  วิบูลย์ชาติ และ โอลิเวอร์  วูลฟ์สัน
ผลงานจากกลุ่มผู้กำกับเลือดใหม่ของวงการหนังไทย
เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถ และน่าจับตา
ภาพยนตร์ประกอบด้วยตอนสั้น 9 ตอน ที่เล่าเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่ง โดยเล่ามุมมองที่แตกต่างกันออกไป แต่ละเรื่องจะเกี่ยวข้องกัน ทำไปสู่จุดจบของเรื่องราวที่มีทั้งเหมือน และแตกต่างกัน ทั้ง 9 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 9 นาที รวมทั้งสิ้น 80 นาที ใช้ผู้กำกับภาพยนตร์ 12 คน และ ผู้กำกับภาพ 9 คน

    
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.