กระทรวงพาณิชย์ ฉลองครบรอบ 92 ปี อย่างยิ่งใหญ่
ดึง 3 ปรมาจารย์แสดงปาฐกถาชี้ทางไทยสู่จุดเปลี่ยนการค้าโลก


                   กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน 20 สิงหา วันพาณิชย์ ประจำปี 2555 เพื่อฉลองครบรอบ 92 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงฯ อย่างยิ่งใหญ่ โดยการจับมือห้างร้านพันธมิตรทั่วประเทศ จัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยผู้บริโภคลดค่าครองชีพ พร้อมมอบรางวัลเพชรพาณิชย์แก่ 9 บุคลากรจากภาครัฐและเอกชนที่สร้างคุณูปการให้ประเทศ พร้อมดึง 3 ปรมาจารย์ด้านเศรษฐกิจการค้า ได้แก่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษชี้ทางนำไทยสู่จุดเปลี่ยนการค้าโลก
                โดยพิธีเปิดงานวันพาณิชย์ 2555 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555) ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนายภูมิ สาระผล และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางเหล่าข้าราชการกระทรวงฯ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการ เฉลิมฉลอง 92 ปี กระทรวงพาณิชย์อย่างคับคั่ง
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานว่า “กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 9 ทศวรรษ โดยมีภารกิจโดยตรงในการดูแลยกระดับราคาผลผลิตการเกษตรที่เป็นรายได้หลักของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงเผชิญหน้ากับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพและปากท้องของประชาชน ตลอดจนดูแลปกป้องผลประโยชน์ อำนวยความสะดวกส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และเป็นกองหน้าที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ส่งออกในการ รุกขยายตลาดต่างประเทศ ซึ่งทำให้สินค้าไทยมีชื่อเสียงและกระจายไปทั่วโลก
                   ทั้งนี้ กระทรวงฯ ดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงการรักษาระดับเงินเฟ้อ และดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมไปถึงการพัฒนาระบบตลาดและการค้าให้เข้มแข็ง เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าภายในประเทศขยายตัว ซึ่งประชาชนสามารถเห็นผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” โครงการพัฒนาย่านการค้าในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก รวมถึงโครงการส่งเสริมตลาดสินค้า OTOP เป็นต้น
                   นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการเจรจาด้านเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศขยายตัว โดยส่งเสริมตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าภายใต้กรอบต่างๆ เรายังเปิดศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมอาเซียนระดับจังหวัดของกระทรวงพาณิชย์ ยังช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล AEC ของประชาชน และผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอีกทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC” นายบุญทรงกล่าว
                   ภายในงาน ยังมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนการค้าโลก : ไทยจะเดินอย่างไร” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ อังค์ถัด, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือ เจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเพชรพาณิชย์ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพาณิชย์และการค้า ทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวม 9 ท่าน ใน 3 สาขารางวัล ได้แก่รางวัลเพชรพาณิชย์สาขาผู้ประกอบการ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณอรจิต สิงคาลวณิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์สาขาข้าราชการ ได้แก่ คุณศิรินาถ เซ็นนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, คุณชัยณรงค์ โชไชย ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณอารดา เฟื่องทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมส่งเสริมการส่งออก
                   กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 92 ปี รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในการลดค่าครองชีพ ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้จำหน่ายผลผลิต อาทิ “มหกรรมสินค้าราคาพิเศษ วันพาณิชย์เฉลิมพระเกียรติ” จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด “งานแสดงสินค้าเมดอินไทยแลนด์ 2012 พาณิชย์เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชินี” รวมถึงการจับมือกับห้างร้านพันธมิตรรวมกว่า 8,900 สาขาทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์, ตั้งฮั่วเสง, แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, ท็อปส์, ฟู้ดแลนด์, แม็กซ์แวลู, เซเว่นอีเลฟเว่น, 108 ช็อป และแฟมิลี่มาร์ท จัดกิจกรรม “ธุรกิจรวมใจลดราคาสินค้าเพื่อประชาชน” ลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมจะมีไปถึงวันที่ 22 สิงหาคม ศกนี้   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.