“เสียงฤา เสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย”

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเมืองโบราณ จำกัด โอกาสครบรอบ 50 ปีได้จัดงาน “เสียงฤา เสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอยฯ”

                ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเมืองโบราณ จำกัด โอกาสครบรอบ 50 ปีได้จัดงาน “เสียงฤา เสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอยฯ” และได้จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเมืองโบราณมาโดยตลอดรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองโบราณและสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระตำหนักเรือนต้น เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
                พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว ประธานบริหารกลุ่มเมืองโบราณและบริษัทในเครือ ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า
ผมในนามประธานบริหารกลุ่มเมืองโบราณและบริษัทในเครือ ขอต้อนรับและขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน “เสียงฤา เสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย” ในวันนี้ ซึ่งเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเมืองโบราณเป็นอย่างดีเสมอมา และในปี พ.ศ. 2556 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เมืองโบราณได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการดำเนินกิจการทางวัฒนธรรมตามเจตนารมย์ของ คุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ เมื่อปี 2506 ผมจึงขอกล่าวย้ำถึงเจตนารมย์ของ คุณเล็ก วิริยะพันธ์ ในการสร้างเมืองโบราณซึ่งท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
                “วัฒนธรรมไทยได้จำเริญอยู่คู่เคียงกับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่อง และหากสามารถรักษาสืบไว้ได้ด้วยภูมิปัญญาและความเข้าใจอันถ่องแท้แล้ว ก็จะทำให้ปัจจุบันและอนาคตของเรากอปรด้วยความหมายที่ทรงคุณค่ามิเสื่อมคลาย
                ดังนั้นเมื่อคนทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะรับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมแห่งชาติของตนเองที่มีสืบต่อกันมานั้นแล้ว จะให้เขาเหล่านั้นชื่นชอบและยอมรับอย่างไร
                เมื่อเราตระหนักเช่นนี้ จึงเห็นว่าต้องลงมือทำเลย
                ด้วยเหตุนี้ เราผู้ยึดถือวัฒนธรรมเป็นภารกิจย่อมต้องลงแรงส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้อย่างสุดกำลัง
                อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งนัก กอปรด้วยปรัชญา ความคิด วรรณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ บุคคล และชีวิตความเป็นอยู่มากมายหลายประการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จำดำเนินภารกิจสืบต่อไปด้วยความเชื่อมั่น”
                และนี่คือเจตนารมย์ที่คุณเล็ก วิริยะพันธ์ เคยกล่าวไว้ เมืองโบราณจึงเป็นหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ดำเนินงานให้ตรงตามเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้ง และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในสังคมต่อไป
                นายไพศาล สินรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโบราณ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า
                ผมในนามผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโบราณ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งภายในกลุ่มเมืองโบราณ สำหรับการจัดงาน “เสียงฤา เสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระตำหนักเรือนต้น ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ โดยเน้นบรรยากาศแบบย้อนยุค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
                1.เพื่อแนะนำสถานที่ในการจัดงาน เช่น งานจัดเลี้ยง งานสัมมนา การแสดง รวมไปถึงการจัดงาน Event ต่างๆ สำหรับกลุ่มบริษัท Organizer บริษัททัวร์ และกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งสถานที่ภายในเมืองโบราณมีความสวยงามและสามารถรองรับจำนวนคนได้ตั้งแต่ 200-1000 คนขึ้นไป เช่น บริเวณขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารค พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อุทยานเทวโลก และศาลาแปดเหลี่ยม เป็นต้น
                2.เพื่อขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมงานกับเมืองโบราณอย่างเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอมา เป็นที่ทราบกันดีว่า “สื่อ” เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกระจายข่าวสารองค์ความรู้ทางภาครัฐและเอกชนไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง และสื่อบางประเภทยังถูกยกย่องให้เป็นสถาบันที่มีผู้ติดตามและเชื่อถือมากกว่าสถาบันอื่นๆ อีกด้วย
                3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงอาเชี่ยน ที่จะมีขึ้นภายในเมืองโบราณตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 นี้ เนื่องจากเมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และมีการเตรียมพร้อมในการเปิดเสรีอาเชี่ยนในปี 2558 ทั้งนี้ยังเป็นหน่วยงานที่รักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคหรือที่เรียกว่า Intra regional tourism ซึ่งการท่องเที่ยวนับเป็นส่วนสำคัญในการเปิดเสรีอาเชียนในอนาคตที่จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาภายในประเทศเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เมืองโบราณ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                โดยในโอกาสต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงชุดประจำชาติ 10 ประเทศในภูมิภาคอาเชียนเพื่อร่วมชื่นชมวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศต่างๆ และร่วมกันเข้าสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเชียนต่อไปในอนาคต
                 นางสาวพลอยนภัส ศิริสุนทโรภาส  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเมืองโบราณ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในนามผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มเมืองโบราณ และตัวแทนของเจ้าหน้าที่ในการจัดงาน “เสียงฤา เสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆ ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้และหวังว่าทุกๆท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อยยุค และการแสดงต่างๆ ภายในงานทางเมืองโบราณได้จัดเตรียมไว้ ปัจจุบันนี้เมืองโบราณกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ในปี 2556 ที่กำลังจะมาถึง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมืองโบราณมีภารกิจในการดูแลรักษาสถาปัตยกรรม และศิลปะวัตถุ โดยมีหลักการคงไว้ซึ่งเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้ง ซึ่งต้องรักษาและเน้นความหมายอันสำคัญ ของสิ่งเหล่านั้นไว้เช่นเดิมและภารกิจต่อไปที่เมืองโบราณจะดำเนินการเพื่อสืบสานงานทางด้านวัฒนธรรมมีดงต่อไปนี้
                1.โครงการข้อตกลงความร่วมมือ หรือ  MOU ระหว่างโรงเรียนเมืองโบราณ กับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งยังร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการกว่า 23 แห่งจัดตั้งเครือข่ายครูท้องถิ่นกลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนและได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
                2.การจัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ทันสมัยและแสงไฟสยามราตรี” ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม – 30 มีนาคม 2556 นี้ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการเที่ยวชนพิพิธภัณฑ์ยามเย็น กิจกรรมงานลอยกระทงอาเชียน ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 และกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2556
                นอกจากนี้ทางเมืองโบราณยังมีการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนงานทางด้านวิจัยภายในองค์กร และรูปแบบวิธีนำชม การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและประเพณีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศต่อไป
                 อย่างไรก็ตาม เมืองโบราณถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่นาน และนับได้ว่า เป็นสถานที่เที่ยวแห่งแรกที่ได้สร้างประติมากรรมออกมาจากแนวความคิดของคนไทย รวบรวมสถานที่สำคัญ ของทุกจังหวัดทั่วทุกภาคในประเทศไทย ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมารวมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมีแนวทางการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจากผู้บริหารรุ่นสู่รุ่น
                ใกล้วันลอยกระทอง และวันปีใหม่แล้ว หวังว่าเมืองโบราณ จะเป็นแหล่งเที่ยวอันดับต้น ๆ ที่ทุกท่านควรพิจารณา ซึ่งทางเมืองโบราณได้จัดกิจกรรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกรุ่น ทุกวัย หรือมากันเป็นครอบครัวก็ดีครับ ขอการันตีว่า ท่านจะประทับใจในผลงานที่วิจิตรงดงามสมชื่อจริง ๆ มาเถอะครับ เที่ยวเมืองไทยเงินทองจะได้ไม่รั่วไหล ถือว่าช่วยเศรษฐกิจไทยด้วยกัน.

   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.