พิธีเปิด โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้มีพิธีเปิด โครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้จัดกิจกรรม “รวมดวงใจปลูกต้นไม้ 984 ล้านกล้า ถวายมหาราชา...ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว” ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีสื่อมวลชนร่วมคณะ และได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน

 

            นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว 
นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวดพิษณุโลก (กล่าวเปิดงาน)

มูลนิธิประเทศสีเขียวร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม “รวมดวงใจปลูกต้นไม้ 984 ล้านกล้า ถวายมหาราชา...ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว” ปลูกต้นไม้จำนวน 1,700,000 ในจังหวัดพิษณุโลก โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้ปลูกต้นไม้จำนวน 10,223 ต้น ในเนื้อที่ 144 ไร่ พร้อมไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 11 ตัว ปล่อยปลาจำนวน 199,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

( งานนี้ได้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประชาชนและผู้ร่วมงานพร้อมกันอย่างคับคั่ง )

พลเอก อาชวินทร์ เศวรเศรนี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่ปีนี้เป็นปีมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิประเทศสีเขียว จึงได้จัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ “รวมดวงใจปลูกต้นไม้ 984 ล้านกล้า ถวายมหาราชา...ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว” ภายใต้โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

          ( นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวดพิษณุโลก(ทำพิธีเปิดด้วยการตีฆ้องสีทองยักษ์ เอาฤกษ์เอาชัย)

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ ในเรื่องการปลูกป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างผืนป่าใหม่และปลูกซ่อมผืนป่าเดิมที่ถูกทำลาย ทั้งป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการปลูกเพิ่มและปลูกซ่อมพื้นที่ป่าชายเลน ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงเพื่อรณรงค์และดำเนินการปลูกป่าในชุมชนสถานศึกษา ศาสนาสถาน ริมถนน ที่เสี่ยงภัยและอื่น ๆ โดยจัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า
เพื่อสร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกให้เป็นทรัพย์ หรือการออมทรัพย์ ใช้แก้ปัญหาความยากจนและป้องกันหรือลดการบุกรุกทำลายผืนป่าธรรมชาติ เป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า และยังสนองนโยบายรัฐบาล ในเรืองอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยผลักดันหรือเร่งให้มีการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่นพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดโตเร็วและโตช้า รวมทั้งพันธุ์ไม้พลังงานทดแทนและป่าชายเลนซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีป่าไม้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง

ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ กองบิน 46 แสดงโชว์การกระโดดร่มโดยนักดิ่งพสุธานำต้นไม้และธงตราสัญลักษณ์ฯ ลงมาจากฟากฟ้าเพื่อมอบให้ประธานในพิธี โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชนที่เฝ้ารอชม และให้กำลังใจพร้อมปรบมือให้เพื่อแสดงความยินดีกันทั่วทั้งสนาม


นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวดพิษณุโลก
(ประเดิมปลูกต้นยางนา เพื่อเป็นการนำร่อง)
นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก (รดน้ำต่อทันที)

นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโครงการประเทศสีเขียว ฯ ตั้งเป้าให้คนไทยทั้งประเทศ รวมดวงใจ ร่วมปลูกป่าไม้ยืนต้นทุกชนิดและป่าชายเลนจำนวน 984 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 ล้านไร่ ภายในปี 2560 สำหรับในปี 2555 มีเป้าหมายดำเนินงานโครงการฯ นำร่อง 10 จังหวัด จังหวัดละ 1,600,000 ต้น ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่พะเยา พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยนำร่องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งแรก ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ กองบิน 46 แสดงโชว์การกระโดดร่มโดยนักดิ่งพสุธานำต้นไม้และธงตราสัญลักษณ์ฯ ลงมาจากฟากฟ้าเพื่อมอบให้ประธานในพิธี โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในอีก 9 จังหวัด ขาวไทยทุกคนจะรวมดวงใจให้การสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในกรที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียวสืบไป

สำหรบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ และให้การสนับสนุนกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการประเทศสีเขียว โทร 02-917-4760-1 มือถือ 085-055-8031

   
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.